Cambridge IELTS Reading

Có thể bạn cần biết - #1: 

 

Ở Mỹ, nói thẳngrõ ràng là chìa khóa để thành công trong giao tiếp. 

 

Người Mỹ thích sự trung thực và đánh giá cao những ý kiến được diễn đạt một cách trực tiếp. 

 

Điều này có thể làm chúng ta, những người Việt Nam đã quen với cách nói chuyện gián tiếp, ẩn ý, cảm thấy hơi "shock" một chút, 

 

vì ở đây, đôi khi "nói đùa" cũng nghĩa là "nói thật." 

 

Thế nên, khi gặp người Mỹ, nếu họ nói gì, có lẽ nên tin họ hơn là tìm kiếm bí mật ẩn sau từng câu từ. 

 

Ở nước người ta có câu: "what you see is what you get" – thẳng thắnrõ ràng nhé!!